Zápis z členské schůze 12.09.2023

Zápis z členské schůze

 

Dne 12.09.2023 od 17:00 hodin se uskutečnila členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ Píšť za účasti osob uvedených v připojené listině přítomných

Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

Zahájení

  • Listina přítomných
  • Schválení programu schůze
  •  hospodaření spolku za školní rok 2022/2023
  • Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2023/2024 a jeho splatnosti
  • Plán akcí pořádaných/podporovaných spolkem pro školní rok 2023/2024
  • Diskuse
  • Závěr

Všem členům spolku bylo předloženo vyúčtování finančních prostředků za školní rok 2023/2024, se kterým se přítomní členové seznámili.

Předseda navrhl schválení hospodaření Spolku.

Přítomní se usnesli, že vyúčtování schvalují:

pro bylo 7 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Následovala jednání ohledně výše členského příspěvku. Návrh byl jednoznačný, a to ve výši 300,-Kč.

Předseda navrhl schválení členského příspěvku ve výši 300,- Kč.

Přítomní se usnesli, že členský příspěvek ve výši 300,- Kč schvalují:

pro bylo 7 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Členský příspěvek je nutno uhradit třídním učitelům do 31. října 2023.

Dále následovala diskuze nad tématy:

  • Pořádaní akcí SRPŠ ve spolupráci se ZŠ, s kulturní komisí-bude řešeno na radě spolku
  • Diskuse k akcím Halloween, Velikonoce a dotacím obce
  • Diskuze k nápadům pořádaní Dne dětí – skákací hrady, Hry bez hranic, akce pro 1.stupeň ve Skalka Family Parku, pro 2. stupeň – horská túra, apod.

Po této diskusi byla členská schůze ukončena.

Datum vyhotovení zápisu: 12.09.2023

Zapsal: Nikol Hlavinová

Ověřil:   Kateřina Šaková