Zápis z členské schůze 07.09.2021

Zápis z členské schůze 07.09.2021

Dne 07.09.2021 od 17:00 hodin se uskutečnila členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ Píšť za účasti osob uvedených v připojené listině přítomných, svolaná dne 01.09.2021 předsedou Nikol Hlavinovou.

Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

  1. Schválení hospodaření Spolku za školní rok 2020/2021
  2. Schválení výše členského příspěvku 2021/2022
  3. Plán akcí na školní rok 2021/2022

V úvodu schůze všem členům Spolku předloženo vyúčtování finančních prostředků za školní rok 2020/2021, se kterým se přítomní členové seznámili.

Předseda navrhl schválení vyúčtování.

Přítomní se usnesli, že vyúčtování schvalují:

pro bylo 17 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

 

Předseda navrhl schválení členského příspěvku ve výši 300,- Kč.

Přítomní se usnesli, že členský příspěvek ve výši 300,- Kč schvalují:

pro bylo 17 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Členský příspěvek je nutno uhradit třídním učitelům do 31. října 2021.

 

Předseda členům přednesl plán akcí, které jsou Spolkem plánovány pro školní rok 2021/2022.

 

Po závěrečné diskusi byla členská schůze ukončena.

 

Datum vyhotovení zápisu: 09.09.2021

 

 

 

 

________________                                               ________________

Zapsal:  Kateřina Šáková                                       Ověřil:  Nikol Hlavinová