Zápis z členské schůze 06.09.2022

Zápis z členské schůze

 1. Dne 06.09.2022 od 17:00 hodin se uskutečnila členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ Píšť za účasti osob uvedených v připojené listině přítomných, svolaná dne 29.08.2022 předsedou Nikol Hlavinovou.
 1. Na programu jednání členské schůze byly tyto body:
  1. Schválení hospodaření Spolku za školní rok 2022/2023
  2. Volba členů rady spolku pro období 2022 – 2025
  3. Schválení výše členského příspěvku 2022/2023
  4. Plán akcí na školní rok 2022/2023
 1. V úvodu schůze všem členům spolku předloženo vyúčtování finančních prostředků za školní rok 2022/2023, se kterým se přítomní členové seznámili.
  1. Předseda navrhl schválení hospodaření Spolku. 

Přítomní se usnesli, že vyúčtování schvalují:

      pro bylo 14 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

 

  1. Přednesení návrhu volby členů rady. Z přítomných byli navrženi tito členové:

Předseda: Nikol Hlavinová

Místopředseda: Barbora Halfarová

Pokladník: Kateřina Šaková

Žádný jiný návrh nepadl. Pro navržené členy bylo hlasováno takto:

pro bylo 14 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

 

  1. Předseda navrhl schválení členského příspěvku ve výši 300,- Kč.

Přítomní se usnesli, že členský příspěvek ve výši 300,- Kč schvalují:

      pro bylo 14 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

      Členský příspěvek je nutno uhradit třídním učitelům do 31. října 2022.

 

  1. Předseda členům přednesl plán akcí, které jsou spolkem plánovány pro školní rok 2022/2023.

             

Po závěrečné diskusi byla členská schůze ukončena.

Datum vyhotovení zápisu: 06.09.2022

    ________________                                                ________________

Zapsal:     Kateřina Šáková                                       Ověřil:  Nikol Hlavinová