Vyúčtování školního roku 2022/2023

Vyúčtování školního roku 2022/2023

Příjmy:  

příspěvky členů spolku 55.500,-
tržby z akcí 2.375,-
dotace z obce  20.000,-
Celkem: 77.875,- Kč

 

Výdaje:

Drobné náklady na akce:      odměny dětem za soutěže (orientační běh, klokan, logická olympiáda + pythagoriáda, lyžařský kurz, přehlídka básníků, ping-pong, velikonoční soutěž, čarodějnická stezska); poslední zvonění 9.třída; projektový den 1.stupně „Vánoce“; doprava na atletické mistrovství Hlučínska; odměny za pochvaly ředitele školy 17.076,- Kč
Náklady akce spolku,školy:   Mikuláš; čarodějnická stezska – multilicence; dětský den – skákací hrady; škola v přírodě – odměny 39.194,88 Kč
Dary spolku: pohovky do školy na chodby; akce „Mikuláš“ – sponzorský dar na Františka (z výtěžku) 24.960,- Kč
Celkem: 81.230,88 Kč

 

                                                                                                              

Finanční prostředky na účtu a v pokladně k 1. 9. 2022  76.575,- Kč
Příjmy celkem 77.875,- Kč
Výdaje celkem  81.230,88 Kč

 


Zůstatek celkem k 31.8.2023     73.219,12 Kč
Zůstatek v pokladně spolku: 7.279,- Kč
Zůstatek na účtu spolku: 65.940,12 Kč

 

Dne 5. 9. 2023

Zpracovala: Kateřina Šaková – pokladník spolku