Zápis členské schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ Píšť konané elektornicky dne 31.12.2020

Na základě Zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 platného do 31.12.2020 proběhla členská schůze v roce 2020 v emailové podobě.

Členové Spolku měli možnost hlasovat prostřednictvím mailu o jednotlivých bodech programu členské schůze 2020. Podklady k jednotlivým bodům byly zaslány emailem všem členům Spolku. Hlas musel být zaslán nejpozději do 31.12.2020.

Po ukončení hlasování byl statutárním orgánem ověřen mandát každého z hlasujících, dále bylo ověřeno, zda byla členská schůze usnášeníschopná a zároveň bylo vyhodnoceno hlasování o jednotlivých bodech programu.

Veškeré výsledky hlasování, tj. všechny došlé emailové zprávy od každého z hlasujících jsou uloženy v elektronické i v tištěné podobě, aby bylo možné provést kontrolu hlasování členské schůze.

Tento zápis s výsledky hlasování členské schůze bude rozeslán emailovou zprávou na elektronické adresy všech členů Spolku a zároveň bude zveřejněn na webových stránkách Spolku: www.srpzspist.cz.

Členská schůze je dle stanov Spolku usnášeníschopná a všechna usnesení byla na základě počtu hlasů přijata.

Vyhodnocení:

1)      Schválení vyúčtování školního roku 2019/2020

2)      Schválení výše členského příspěvku pro rok 2020/2021 ve výši 300,-Kč

Hlasování se zúčastnilo 13 členů.

V prvním bodě s vyúčtováním školního roku 2019/2020:

Souhlasilo Nesouhlasilo Zdrželo se
13 členů 0 členů 0 členů

V druhém bodě s příspěvkem ve výši 300,-Kč pro rok 2020/2021:

Souhlasilo Nesouhlasilo Zdrželo se
10 členů 3 členů 0 členů

Příspěvek ve výši 300,-Kč bude splatný po návratu žáků do škol u třídních učitelů. Budete přesně informováni.

 

Děkuji za spolupráci

Nikol Hlavinová

Předseda spolku